Our Workspace


Workspace

 • De workspace is een onderwijsruimte die in alle opzichten lijkt op de innovatieruimtes zoals we die kennen uit het bedrijfsleven. Er is ruimte voor ontspanning, overleg, prototyping en uiteraard toegewijde focus op het werk zelf. De workspace is een omgeving die alle facetten van werk zo goed mogelijk faciliteert.
 • In september 2021 start de eerste lichting CE_Innovation studenten in hun tijdelijke onderkomen: drie werkruimtes op de eerste verdieping van de Ruitenberglaan 31. De allereerste opdracht van de studenten betreft het aankleden van deze ‘kale’ ruimte, waarbij er continu overlegd moet worden over (individuele) wensen, behoeftes en hun impact op het beschikbare budget.
 • In september 2022 wordt de vernieuwde workspace opgeleverd: 500 vierkante meter aan werkoppervlakte op de begane grond van de Ruitenberglaan 31. Deze prachtige workspace is in alle opzichten vernieuwend en toekomstbestendig. Denk hierbij aan individuele werkplekken, een centrale arena voor presentaties, flexibele ruimtes voor het volgen van workshops en het maken van prototypes, uitwaaierplekken die zich perfect lenen voor groepswerk en nog veel meer!

Rollen

 • Elke studentgroep wordt toegewezen aan een projectcoach. De projectcoach is gedurende het hele project verbonden aan de studentgroep en begeleidt hen richting de eindtermen de opdracht. Studenten kunnen altijd bij hun projectcoach terecht voor vragen gerelateerd aan het project.
 • Elke student wordt gematcht met een studentcoach. De studentcoach is gedurende het hele jaar verbonden aan de student en begeleidt hen in hun professionele ontwikkeling. Studenten zullen meestal in gesprek gaan met hun studentcoach over hun persoonlijke leerdoelen t.a.v. de 21st century skills.
 • Elke project heeft een eigen Product owner. Deze persoon regisseert het contact tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de projectcoaches en hun studentgroepen. De product owner is dus de persoon bij wie je terecht kan bij vragen richting de overige stakeholders binnen een project.

Meet the coaches

Tom Spanjaard
Huib Boekelman
Danja Coenen
Marc Langen
Jaromir Ekstijn

Rituelen

 • Elke dag start met een morning coffee. Dit is een vrij inloopmoment voor studenten om even informeel bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
 • Studentgroepjes komen dagelijks samen voor de stand-up. Dit is een kort moment in de ochtend waarin iedere student aangeeft wat ze gisteren hebben gedaan, wat ze vandaag willen doen en waar ze eventueel hulp bij nodig hebben.
 • ‘s Ochtends is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de inspiration splash. Dit is een kort moment waarbij een coach of student iets inspirerends deelt met de overige aanwezigen. Dit hoeft geen verband te houden met het project waar studenten aan werken en er is sprake van een vrije inloop.
 • Dagelijks is er de mogelijkheid om een (of meerdere) deep dives te volgen. Dit zijn workshops die altijd in het teken staan van het project waaraan studenten op dat moment werken. Deep dives worden verzorgd door coaches van de eigen opleiding, docenten van overige opleiden en soms door externen. Hoewel er sprake is van een vrije inloop, wordt het op prijs gesteld als je je van tevoren aanmeldt.
 • Soms wordt er teruggevallen op een shallow dive. Dit zijn momenten waarop de coach of groepen studenten van mening zijn dat behoefte is aan een korte interventie. Shallow dives spelen altijd in op urgente zaken.
 • Studenten eindigen de dag met een wrap-up. Dit is een kort moment waarbij studentgroepen klassikaal met elkaar een hoogte- en dieptepunt delen.
 • Elke dinsdag komen de studentgroepen samen met hun projectcoach voor de review. Dit is een moment waarin de studentgroepen reflecteren op hun voortgang binnen het project, met name de afgelopen sprint. De criteria waarop studenten aan het einde van een periode worden beoordeeld, nemen altijd een centrale rol in tijdens de review.
 • Elke dinsdag komen studenten binnen een studentgroep samen voor de retrospective. Dit moment volgt altijd op de review. Studenten nemen de feedback uit het reviewmoment in overweging en bespreken wat ze kunnen verbeteren. Hoewel alle thema’s de revue kunnen passeren tijdens een retrospective, neemt de onderlinge samenwerking vaak wel een centrale rol in.
 • Elke dinsdag komen studentgroepen en hun projectcoach samen voor de planning. Nadat de studenten de review en retrospective hebben doorlopen, wordt het tijd om de sprintplanning voor de komende week op te maken. Aan het einde van een planningsmoment is het altijd transparant wie welke taken gaat uitvoeren en hoe de voortgang wordt gemeten.
 • Elk project opent met een (persoonlijke) brief van de opdrachtgever. Tijdens deze briefing wordt het project ge├»ntroduceerd, het vraagstuk toegelicht en staat men stil bij belangrijke wensen en behoeften. Er is altijd ruimte om vragen te stellen.
 • Elk project eindigt met het inleveren van een portfolio en het daarop volgende performance review. Dit doen studenten individueel, waarbij ze zich verdedigen tegenover twee coaches. Er wordt o.a. gereflecteerd op de afgelopen periode, er worden vragen gesteld over het portfolio en uiteindelijk resulteert het in een definitieve niveaubepaling met bijbehorend eindcijfer.
 • Gedurende het hele schooljaar hebben studenten recht op personal coaching. De student gaat op eigen initiatief in gesprek met de studentcoach en bespreekt o.a. leerdoelen t.a.v. de 21st century skills, vorderingen en tegenslagen. Deze gesprekken gaan eigenlijk nooit over vorderingen binnen het project, maar veelal over professionele ontwikkeling.

Rooster Workspace

TijdMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
09:00Morning coffee Morning coffee Morning coffee Morning coffee Morning coffee
09:45Daily Stand-upWeekly group Stand-up Daily Stand-up Daily Stand-up Daily Stand-up
10:30Inspiration splash Inspiration splash Inspiration splash Inspiration splash
10:45
11:30
12:15Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
13:00
13:45
14:30Deep dive Deep dive Deep dive Deep dive Deep dive
15:15 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze
15:30Daily wrap-up Daily wrap-up Daily wrap-up Daily wrap-up Daily wrap-up
16:15