Our Story


Bestaansrecht CE Innovation

Agile/ SCRUM

 • Wij leven in een tijd van versnelling. Onze wereld verandert in een rap tempo, mede door de opkomst van exponentiële technologieën.
 • Wij leven in een tijd van vergaande internationalisering. Onze wereld wordt steeds complexer, zowel mensen, landen als economieën raken in toenemende mate met elkaar verbonden.
 • Wij voegen ons naar de mondiale ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Het creëren van meervoudige- en duurzame waardes wordt steeds urgenter, zowel voor huidige als toekomstige generaties.
 • Bovenstaande punten leggen een druk op bedrijven en organisaties om zichzelf opnieuw uit te vinden én structureel te blijven innoveren. CE Innovation speelt hier op in door studenten op te leiden die goed om kunnen gaan met onzekerheid én vanuit een multidisciplinaire aanpak tot relevante innovaties weten te komen!
 • Agile/ SCRUM is bewezen effectief vanuit de beroepspraktijk, aangezien het bedrijven en organisaties in hun kracht zet om wendbaar en oplossingsgericht te handelen in een snel veranderende omgeving.
 • Agile is een filosofie over werkprocessen, waarbij je enerzijds een wendbare attitude aanneemt t.o.v. je werk en anderzijds werkzaamheden transparant en meetbaar maakt. Dit leidt in onzekere, commerciële omgevingen veelal tot de beste oplossingen voor producten en diensten.
 • SCRUM is een populaire methodiek binnen de Agile filosofie, waarin multidisciplinaire teams in korte sprints (cycli) werken aan meetbare resultaten.
 • Aangezien we bij CE Innovation geloven dat de schoolomgeving gelijk moet zijn aan de beroepsomgeving, maken wij gebruik van Agile/ SCRUM in de vormgeving van ons onderwijs. Zo gebruiken we geen vast curriculum meer, maar baseren we ons lesaanbod op de vraag/ behoefte die op dat moment bij de studenten leeft. Tevens krijgen onze studenten ownership over hun eigen onderwijs, omdat ze continue bezig zijn hun leerproces inzichtelijk te maken en hierop te ageren.

Beroepspraktijk als canvas voor het onderwijs

 • Leren is écht. Althans dat zou het moeten zijn. Daarom staat alle onderwijs binnen CE Innovation in het teken van échte opdrachtgevers die échte vraagstukken aanleveren waar onze studenten échte innovaties voor ontwikkelen.
 • Onderwijskundigen weten dit al heel lang, maar het didactisch rendement van tekstboeken en casuïstiek is erg laag. De oplossing komt vanuit High Impact Learning, waarbij urgentie en relevantie vanuit de praktijk nodig zijn om een student te laten floreren. Onze studenten beginnen het leerproces daarom altijd met urgente vraagstukken vanuit bedrijven die zij goed kennen, daarna gaan zij pas op zoek naar informatie en expertise om het vraagstuk op te lossen.

Toetsing als kompas

 • Onderwijs gaat om ontwikkeling en groei. Daarom komen de studenten van CE Innovation wekelijks samen met hun projectcoach om te reflecteren op hun leerproces. De beoordelingscriteria waarop studenten worden getoetst staan centraal in dit gesprek. Zo weten studenten ten alle tijde in hun leerproces waar ze op bij moeten sturen en of ze voldoende niveau laten zien voor een goed eindresultaat. Onderwijskundig gezien noem je dit soort reflecties ook wel low-stake (of eigenlijk no-stake) momenten.
 • Elk project wordt afgesloten met een hard toetsmoment: het inleveren van een portfolio en het voeren van een assessment gesprek. Een portfolio is niet enkel een mooie manier om het niveau te bepalen, maar studenten kunnen het portfolio tevens gebruiken om hun ontwikkeling te etaleren.