Our Examination

Leeruitkomsten CE Innovation

Bij CE Innovation leiden we professionals op die koers kunnen bepalen, waarde creëren, business developen en kunnen realiseren. Hieronder staat per leeruitkomst aangegeven wat het beoogde eindniveau is aan het einde van de studie:

  • Koers bepalen: Je ontwikkelt een eigen strategische visie op innoveren door innovatiekansen in de interne en externe omgeving, de context van de opdrachtgever en/of de context van het vraagstuk en onderzoeksresultaten te verbinden. Je voert onderzoek uit met passende, actuele en relevante onderzoeksdesigns en -technieken. Je motiveert het potentieel, de voorwaarden/specificaties en gewenste uitkomst van een innovatie.
  • Waarde creëren: De student ontwikkelt vernieuwende businessmodellen of verbetert bestaande businessmodellen, zodat deze toekomstbestendig zijn. Je monitort de behoefte(n) van de klant, de organisatie en de markt én ontwikkelt binnen deze dynamische omgeving duurzame concepten die meervoudige waarde toevoegen. Dit doe je zowel voor de eigen organisatie als stakeholders, aansluitend op klant-, organisatie- en/of marktbehoeften, die in lijn zijn met de context (en koers) van de organisatie.
  • Business development: Je ontwerpt een of meerdere prototypes o.b.v. innovatieconcept(en) en experimenteert, in de breedste zin van het woord, met de haalbaarheid en het verbeterpotentieel daarvan. Je evalueert deze experimenten en ontwikkelt op basis hiervan een business case.
  • Realiseren: Je implementeert strategisch en planmatig een innovatie. Je faciliteert en begeleidt stakeholders in het uitvoeren van (onderdelen van) het innovatieproces, waarbij samen je met interne- en externe partijen tot het gewenste resultaat komt. Je analyseert mogelijke obstakels, accelerators en risico’s bij de implementatie van een innovatie, monitort resultaten en stuurt bij als uit je analyse blijkt dat dit noodzakelijk is.

Performance checklist

Opleidingen vertalen leeruitkomsten (wat kan een student aan het einde van zijn of haar studie?) naar leerdoelen (wat moet een student in periode X in zijn of haar studie kunnen?) en toetsen deze doelen af met passende beoordelingscriteria (heeft een student zich voldoende competent bewezen op het betreffende leerdoel?). Bij CE Innovation zijn we van mening dat een performance checklist hiervoor het beste instrument is:

  • De performance checklist neemt de vorm aan van een single-point rubric. Dat is een beoordelingsformulier waarbij de criteria zodanig geformuleerd worden dat ze precies de grens van een voldoende aangeven. Vervolgens is er links van het criterium ruimte om verbeterpunten te formuleren, en rechts van het criterium ruimte om aan te geven wat er reeds goed/ gevorderd is. Door je criteria op te nemen in een single-point rubric, maak je van het beoordelingsmodel een richtinggevend instrument, waarbij er geen limiet meer zit aan de prestatie van een student en er altijd ruimte is voor feedback op maat.
  • Bij CE Innovation coachen we wekelijks op de beoogde leerdoelen en criteria. De performance checklist neemt daarbij een centrale rol in, waarbij je als student(groep) altijd feedback krijgt op wat reeds goed gaat en waar er nog ruimte ligt voor verbetering. Zo weet je als student altijd waar je staat in je studie en waar je nog aan kunt werken om het beoogde eindniveau te halen.

Portfolio en performance review

  • Elk project wordt afgerond met een portfolio en het bijbehorende performance review. De kwaliteit van beide producten vormt het definitieve cijfer van een student. Deze definitieve beoordeling zal echter niet als een verrassing komen voor studenten, maar eerder als een ‘kers op de taart’, aangezien zij wekelijks richting de beoogde eindtermen zijn gecoacht.
  • In het portfolio etaleren studenten het eindproduct van hun project, hun onderbouwing voor dit beroepsproduct, de individuele kennis en inzicht die ze tijdens het project hebben opgedaan én de persoonlijke ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Anders dan de beoogde kwaliteitseisen, is het portfolio vormvrij.
  • Het performance review wordt ingezet om het portfolio te bespreken. De aanwezige beoordelaars (vier ogen-principe) en student borgen op deze wijze de authenticiteit van het geleverde werk.