Our DNA

In samenspraak met de Professional Advisory Board is invulling geven aan de Skills die passen bij de Business Innovator. Dit heeft geresulteerd in het onderstaande manifest dat is geschreven vanuit het perspectief van de student:

“Ik ben een (Commercieel) Innovator. Ik heb de benodigde kennis en vaardigheden. Bij alles wat ik doe laat ik ook de unieke houding zien die hoort bij ee Innovator: Innovation Skills.”

Ik gebruik mijn kritisch denkvermogen om informatie te vergaren en aannames te betwijfelen. Dit doe ik met een positieve benadering. Ik ben zelf kritisch op de mate waarop ik externe invloeden van invloed laat zijn op mijn denken en handelen.

Ik wil altijd alles weten en denk hierbij ook buiten de gebaande paden. Ik durf origineel te zijn. Ik associeer, ben in staat om nieuwe samenhangen te zien en durf hierbij ook risico’s te nemen. Daarbij ken en hanteer ik creatieve technieken. Het maken van fouten zie ik als leren.

Ik ga uit mezelf op onderzoek uit omdat ik de behoefte heb om dingen te ontdekken. Ik weet dat de wereld bestaat uit individuen met een eigen perspectief en ideeën. Ik wil weten wat die perspectieven en ideeën zijn en ik bedenk wat dat voor een invloed heeft op mijn eigen perspectief en ideeën. Ik ga zelf aan de slag en wacht niet tot ik een opdracht krijg. Ik heb durf en lef. Ik denk vooruit en ben bezig met mijn volgende stap.

Op een passend enthousiaste manier kan ik verbinding maken met anderen. Ik praat en ik luister echt. Ik ben in staat in een gesprek nieuwe perspectieven boven water te krijgen. Ik ben in staat om mijn eigen unieke perspectief en ideeën te delen op een manier die ervoor zorgt dat anderen er ook in gaan geloven.

Ik ben onderdeel van, of bouw, een collectief en werk eraan dit succesvol te maken. Ik ben behulpzaam en weet te motiveren. Ik kan schakelen tussen verschillende niveaus en disciplines. Ik ben omgevingssensitief. We nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid.

Ik weet dat elke innovatie begint met een eerste stap. Ik ga zelfstandig op zoek naar innovatiemogelijkheden en neem pro-actief stappen in het proces. Daarmee breng ik dingen in beweging. Een vlinder kan een tornado veroorzaken aan de andere kant van de wereld.

Ik ben in staat om door te gaan wanneer de situatie moeilijker wordt of het proces zwaarder. Soms betekent dit dat ik opnieuw moet beginnen. Ik ga door tot ik mijn doel heb bereikt (of groots heb gefaald). Ik werk zorgvuldig en gewetensvol. Ik doe mijn werk grondig en lever daarom kwaliteit.

Ik weet dat ik innoveer in een snel veranderende omgeving. Ik handel doelmatig, ook als kansen en problemen zich voordoen. Ik ben in staat mijn kennis en vaardigheden aan te laten sluiten op wat een situatie nodig heeft.  Ik kan me aanpassen terwijl ik m’n eigenheid behoud.

Ik heb visie en kan anderen daar in meenemen. Door steeds de juiste rol aan te nemen, geef ik sturing en richting aan het innovatieproces. Vanuit betrokkenheid toon ik het goede voorbeeld. Ik weet dat leiderschap op allerlei manieren getoond kan worden en niet alleen is vervat in een hierarchie.

Met mijn innovaties creëer ik meervoudige waarde. Daarom heb ik niet alleen aandacht voor people en planet, maar ook voor profit. Ik besef dat de klant, de organisatie en de markt belangrijke stakeholders zijn om mijn innovatie tot succes te maken.

“With great power comes great responsibility” – Peter Parker, Spiderman