FAQ

Tijdens de opleiding business CE-Innovation leer je samen met je medestudenten het creƫren van een meervoudige- en duurzame werkwijze te praktiseren

 Tijdens de opleiding zul je voor opdrachtgevers innovatieve projecten zowel bedenken als uitvoeren

Studenten zullen ervoor zorgen dat bedrijven en organisaties zich opnieuw uitvinden en structureel blijven innoveren

Studenten worden opgeleid om goed om te gaan met onzekerheden en vanuit een multidisciplinaire aanpak tot relevante innovaties te komen

Agile is een filosofie over werkprocessen waarbij je enerzijds en wendbare attitude aanneemt ten omvang van je werk en anderzijds werkzaamheden transparant en meetbaar maakt. Dit leidt in onzekere, commerciƫle omgevingen veelal tot de beste oplossingen voor producten en diensten

SCRUM is een populaire methodiek binnen de Agile filosofie, waarin multidisciplinaire teams in korte sprints (cycli) werken aan meetbare resultaten

Agile en SCRUM zijn bewezen effectief vanuit de beroepspraktijk, aangezien het bedrijven en organisaties in hun kracht zet om wendbaar en oplossingsgericht te handelen in een snel veranderende omgeving

Het onderwijs van CE-Innovation staat in het teken van echte opdrachtgevers die echte vraagstukken aanleveren waar onze studenten gepaste en realistische innovaties voor ontwikkelen

De studenten kunnen in 3 verschillende werkruimtes in teamverband samen aan de projecten werken. Deze ruimtes zijn zo ingericht dat je makkelijk je projecten kan delen, bespreken en presenteren

Projectcoach: Is gedurende het hele project verbonden aan de studentengroep en begeleidt richting de eindtermen het project/opdracht. Voor project gerelateerde vragen kun je altijd terecht bij je projectcoach.

Studentcoach: Elke student wordt gematcht aan een studentcoach. De studentcoach is gedurende het hele jaar verbonden aan een student en begeleidt hem op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Studenten zullen meestal in gesprek met hun studentcoach over hun persoonlijke leerdoelen.

Productowner: Elk project heeft een eigen productowner. Deze persoon regisseert het contact tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de projectcoaches en hun studentgroepen. De productowner is de persoon bij wie je terecht kan bij vragen richting de overige stakeholders binnen een project